Эзэмшсэн боловсрол

Доктор

Төлөв

Ажиллаж байгаа


ganbaatar@msue.edu.mn

Т. ГАНБААТАР

Хөтөлбөрийн албаны дарга (МУБИС, МБУС, Бусад (Ажилчид) )

Ажиллаж байсан газар Хэлтэс алба Албан тушаал
МУБИС МБУС Хөтөлбөрийн алба дарга
МУБИС Математик, Статистикийн сургууль багш
УБИС Математик Статистикийн сургууль Багш
Хичээлийн жил Хичээлийн нэр Хичээлийн код Хичээлийн кредит
2016 2017 Хавар Математикийн дидактик-1 M.TM241 3
2016 2017 Хавар Сурган хүмүүжүүлэх дадлага M.TP414 14
2016 2017 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2017 2018 Намар Математикийн дидактик-2 M.TM251 3
2017 2018 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2017 2018 Хавар Нэгдмэл арга зүй E.IM210 2
2017 2018 Хавар Туршин заах дадлага M.TP270 3
2017 2018 Зун Нэгдмэл арга зүй E.IM210 2
2017 2018 Өвөл Хичээлийн судалгаа хийх арга зүй M.AR610 2
2017 2018 Өвөл Математикийн сургалтын цахим обьект бүтээх арга зүй M.ME612 2
2018 2019 Намар Багшлах дадлага M.TP280 4
2018 2019 Хавар Нэгдмэл арга зүй E.IM210 2
2018 2019 Хавар Математикийн сургалтын цахим обьект бүтээх арга зүй M.ME612 2
2018 2019 Хавар Бүтээлч сэтгэлгээ S.SS102 1
2018 2019 Зун Хөтөлбөр судлал E.PS605 2
2018 2019 Зун Нэгдмэл арга зүй M.IM210 2
2019 2020 Намар Нэгдмэл арга зүй E.IM210 2
2019 2020 Намар Математикийн дидактик-2 M.TM251 3
Хаана Сургуулийн нэр Эзэмшсэн мэргэжил Диплом, гэрчилгээний дугаар Орсон он Төгссөн он
Математик статистикийн сургууль МУБИС Математикийн багш D200208489 1998 2002
Улаанбаатар МУБИС Боловсрол судлалын магистр 2002 2004
Улаанбаатар МУБИС Боловсрол судлалын доктор F20165665 2006 2016